บริษัท ออล ไดเรค ชั่น ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการทางด้านการท่องเที่ยว

 - จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ ๑๑/๐๖๐๒๗

- ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๑๑๓๐๓๔๙

  

  บริการของเรา

- จัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

- จัดทัวร์เหมาเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ

- จัดหาสถานที่อบรมสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา ทั่วโลก

- ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก

- ตัวแทนจำหน่าย ห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วโลก

- บริการรถเช่า

ธนาคาร

     ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย แฟชั่นไอส์แลนด์ ถ. รามอินทรา

     ชื่อบัญชี          :  บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด

     ประเภทบัญชี   :   บัญชีออมทรัพย์

     เลขที่บัญชี      :   720-2-10597-8