ล่องแก่งลำน้ำเข็ก-เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน-นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ๙วัด-ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

 
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 
Price 2,900 Bath
 

 

โปรแกรมเที่ยวพิษณุโลก 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มานาน เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างที่ตั้งเก่าเมืองปัจจุบันลงไปทางใต้ประมาณ

5  กม. เรียวว่า  เมืองสองแควเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย                                                         

วันแรก นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน        

6.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อถึง  จังหวัดพิษณุโลกจะมีรถรางนำเที่ยว จอดรอรับท่านที่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารและนมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้การยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงดงามที่สุดอีกองค์หนี่งของประเทศไทย

08.00 น.  นำทุกท่านนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก ไหว้พระเก้าวัดไหว้ศาลหลักเมือง และชมพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างทางมีอาหารว่างและอาหารมื้อเที่ยงบริการบนรถราง

14.30 น.  นำท่านแวะร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ก๋วยเตี๋ยวไทยประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวตามอัธยาศัย หลังจากนั้นกลับมาแวะเลือกซื้อของฝากและของ

ที่ระลึกในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

16.00 น.  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ” มีจุดชมวิวธรรมชาติ บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.กันโช้ง อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

17.30 น.  เข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สอง   ชมเขื่อนแควน้อยบำรุง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.    ออกเดินทางจากที่พัก ไปแวะชมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

09.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่จุดเริ่มต้นล่องแก่งลำน้ำเข็ก

11.00 น.  นำท่านเข้าสู่กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก ให้ท่านได้ฝึกควบคุมเรือ และการกู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือตัวเองในการล่องแก่ง โดยทีมงานมืออาชีพสอนอย่างใกล้ชิด นำเรือยางลงและฝึกภาคปฏิบัติในการควบคุมเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องเติมเต็มความตื่นเต้นตลอดเส้นทางการล่องแก่งแม่น้ำเข็กและแก่งต่าง ๆ 18 แห่งในความยาวระดับ 2 5 และชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง จนสิ้นสุดการล่องแก่งกว่า 10 กิโลเมตร ที่แม่น้ำแก่งซองระหว่างทางบริการอาหารกล่อง  14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ    
อัตราค่าบริการ:  ท่านละ 2,900 บาท    (กรุ๊ปละ 8 คนขึ้นไป)   

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่าที่พัก /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ค่ารถท่องเที่ยว /ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /ค่ามัคคุเทศก์/ค่าอำนวยความสะดวก/ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง ให่ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ             

การสำรองที่นั่ง :

โอนเงินชื่อบัญชี บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 720-2-10597-8

ติดต่อได้ที่  เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 164 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510                                                                                                     โทรศัพท์ 02-917-6267  โทรสาร 02-917-6199 มือถือ 081-641-4706