ท่องทะเลพม่า-เกาะเซนลุกส์-วิคทอเรีย พอยด์

 
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 
Price 6,999 Bath
 

พม่า-เกาะเซ็นหลุกค์-วิคทอเรียพอยด์

 

 พม่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรทางทะเลที่ยังสมบูรณ์อยู่   นำท่านดำน้ำชมปะการังที่   เกาะเซ็นลุกซ์   โลกใต้ทะลงดงามไม่แพ้หมู่เกาะสุรินทร์ ชม เกาะสอง หรือ วิคทอเรีย พอยด์ เมืองใต้สุดของพม่า

กำหนดเดินทาง 4-7 พ.ค. 55            

 (สงวนสิทธิ์ จำนวนสมาชิก 25 ท่านออกเดินทาง สมาชิก ครบ 30 ท่าน แถมอาหารมื้อค่ำวันกลับที่ เพลินสมุทร) 

 

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ-ระนอง                       (-/-/อาหารว่างบนรถ)

20.00 น.            พร้อมกันที่สวนลุมพีนี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์

21.00 น.            โดยสารรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์(ชั้นครึ่ง) มุ่งหน้าสู่ จ. ระนอง บริการอาหารว่าง(1)บนรถ

วันที่สอง        ระนอง-พม่า-เกาะสอง                    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 .           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.ระนอง รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสะพานปลา ทำบัตรผ่านแดน ไทย-พม่า ทำ Border Pass  ใช้บัตรประชาชน

09.00 น.           ลงเรือหางยาวโดยสารเดินทางสู่ เกาะสอง ระหว่างทางผ่าน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ  เกาะสรณีย์  ขึ้นฝั่งเมืองเกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ (Victory Point) นั่งรถสองแถวพม่าชมเมือง พบบรรยากาศสงกรานต์พม่าเดินทางสู่ จุดใต้สุดของประเทศพม่า ถ่ายภาพที่ระลึกอนุสาวรีย์บุเรงนอง และชมทัศนียภาพหมู่เกาะทะเลอันดามัน เดินทางสู่วัดปิตอเอ (เจดีย์ชเวดากอง จำลอง )  สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่  สักการะพระนอนขนาดใหญ่และชมเจดีย์สถาปัตยกรรมของพม่า  นำท่านสู่ตลาดร่างสุวีเนีย สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและงาช้าง จนได้เวลาเดินทางกลับ

              13.00 น  .         รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ สมบูรณ์โภชนา หลังจากนั้น 

                        นำท่านชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของระนอง และ ภูเขาหญ้า จนเดินทางถึง น้ำพุร้อนบ้านพรรั้ง ที่พุ่งขึ้นจากผืนดิน ชุ่มฉ่ำกับลำธารน้ำแร่ผสมธารน้ำเย็นบริสุทธิ์จากผืนป่า และรูปแบบสปาธรรมชาติ กลิ่นอายไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อาบน้ำในอ่างจากุคซี่กลางแจ้ง ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ หรืออาบในลำธารน้ำใส ชมฝูงปลาพวงที่ วัดหาดส้มแป้น สักการะพระรูปพ่อท่านคล้ายและท่านอาจารย์น้อย  ชมระบำร่อนแร่ พร้อมการสาธิตวิถีชีวิตคนร่อนแร่ในลำคลองหาดส้มแป้น เดินทางสู่ สวนสักษะวารินทร์ ชม บ่อน้ำร้อน มี 3 บ่อ (บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูกสาว)

18.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ คุ้นลิ้น

วันที่สาม        ระนอง-พม่า-เกาะสน-เกาะเซ็นหลุกซ์   (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  แล้วเดินทางไปท่าเรืออันดามันคลับ   ทำเอกสารข้ามแดน โดยเรือเฟอร์รี่ของอันดามันคลับเดินทางสู่ เกาะสน (พม่า)

09.00 น.           เดินทางถึง เกาะสน นำท่านเปลี่ยนเป็นเรือของทางพม่าสำหรับดำน้ำเพื่อ  มุ่งหน้าสู่ เกาะเซ็นต์ลุคซ์

10.30 น.           ถึงเกาะเซ็นต์ลุ๊ค บริเวณจุดดำน้ำ Blue Spot Bay ชื่ออ่าวเป็นชื่อที่มาจาก ปลากระเบนลายจุดสีน้ำเงินที่อาศัยอยู่ที่อ่าวนี้ที่มักฝังตัวกับผืนทรายข้างใต้ ท่านจะได้พบกับแนวปะการังที่สวยงามสมบูรณ์และปลาหายากหลายชนิด พบปะกับปลาการ์ตูนทั่งสี่สายพันธุ์ที่มีให้ท่านเห็นทุกช่วงของการดำน้ำ      

12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(6) บริเวณ White Sand Beach ตัวหาดของเกาะที่สวยงามและทรายที่ขาวละเอียดที่จะทำให้อาหารมื้อกลางวันของท่านอร่อยที่สุด หลังรับประทานอาหารเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายฝั่ง ท่านสามารถสักการะขอพรศาลเล็ก ๆประจำเกาะที่เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์

บ่าย                 หลังอาหารมื้อกลางวันและการพักผ่อนที่ชายหาดแล้ว  นำท่านดำน้ำชม  Adaman Bay  ชมความงดงามที่แตกต่าง ท่านจะได้ชมปลาที่หายากจำนวนมากมายตัวโตๆ ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลิน

16.00 น.           นำท่านเดินทางออกจาก เกาะเซ็นต์ลุกค์ สู่เกาะสน นำท่านเปลี่ยนเรือเฟอร์รี่อันดามันคลับที่เกาะสนเดินทางกลับสู่ระนอง

19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่สี่             ระนอง-ประจวบ-กรุงเทพฯ              (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00          รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ นำท่านชม พระราชวังรัตนรังสรร  สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส สักการะ 9 เกจิ ชม จวนเจ้าเมืองระนอง  ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง หลังจากนั้นเยี่ยมชม พระราชวังรัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส สักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง) เยือน ถนนนามพระราชทาน รัชกาลที่ ๕ แล้วเดินทางสู่ อ.กระบุรี ผ่าน น้ำตกปุญญบาล คอคอดกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ท่าเรือ แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อ ซาลาเปาทับหลี

19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำอิสระที่เพชรบุรี และ ซื้อของฝากกลับบ้าน

23.00 น.           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..................

หมายเหตุ          รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ

  อัตราค่าบริการ  6,999  บาท  ( เด็กอายุ3-11 ปี  พักกับผู้ปกครอง 2-3 ท่านไม่เสริมเตียง  ราคา 5,250 บาท )

  อัตรานี้รวม    - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

                           - เรือท่องเที่ยวพม่า

                           - ที่พักที่ จ. ระนอง 2 คืน พัก โรงแรมจันทร์สมฮอตสปา หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน)

                         - อาหารตามรายการ 9 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

                         - อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  เช่น หน้ากาก ชูชีพ 

                         - มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

                         - วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,   อุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม   - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,  ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าทิปมัคคุเทศก์

การสำรองที่นั่ง   

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท

โอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท  ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด  ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 720-2-10597-8

แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ 02-917-6199 : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วยหรือโทร 02-917-6267