มัลดีฟส์ 5 วัน 3 คืน

 
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 
Price 33,999 Bath
 

*** ห้องพักติดริมหาด สุดเก๋ 3 คืน “OCEAN FRONT BEACH VILLA” ***

*** อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น ที่ห้องอาหารโอเชี่ยน, เครื่องดื่ม ไวน์  เบียร์ ชา-กาแฟ เสิร์ฟไม่อั้น ***

*** พิเศษ ! ซันดาวเนอร์ คานาเป้ อันหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกลิ้มชิมรส ก่อนอาหารมื้อค่ำ ***
*** พิเศษ! เลือกรับประทานอาหารมื้อเที่ยงหรือมื้อค่ำได้ที่ห้องอาหารสวนบัว(อาหารไทย)

หรือห้องอาหารลาเบรซซา (อาหารอิตาเลี่ยนและซีฟู๊ด) โดยมีเครดิตให้ 40 USD ต่อท่าน เพื่อเลือกรับเซตเมนูหรืออาหารจานเดียว (แทนการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารโอเชี่ยน) ***

                 *** และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะไม่มีวันทำให้คุณลืมมัลดีฟส์ ได้เลย ***

ฟรี ! ซิตี้ ทัวร์ ชมเมืองหลวงมาเล่ย์ !!!

เดินทาง : 6-10, 13-17, 20-24, 27-31ก.ค. / 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ส.ค., 31 ส.ค. - 4 ก.ย. / 

                7-11, 14-18, 21-25 ก.ย.-2 ต.ค. /5-9, 12-16,19-23, 26-30 ต.ค. 2556  

วันแรกของการเดินทาง    :  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                                                                                                                         (  -  / - / D  )    

 

07.00 น.               เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “F”  สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  

09.15 น.               ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 899

11.10 น.               ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)

13.35 น.               ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115

14.30 น.               ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์

                                นำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat ไปยัง CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA

*** ฟรี !!! บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก ***

*** และท่านสามารถอิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ ตลอดวัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเข้าพัก ***

*** พิเศษ ! ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ช่วงเวลา 18.30-19.30 น. ให้ท่านได้เลือกลิ้มชิมรส ก่อนอาหารมื้อค่ำ ***

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

 

วันที่สองของการเดินทาง   :   มัลดีฟส์ อิสระพักผ่อน หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย                                                                                         (เช้า / เที่ยง / เย็น) 

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

                                หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการดำน้ำตื้นดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี หรือท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติม

                                ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 15.30 – 16.30 น. ของทุกวัน

                                 .... อาชิเช่น หฐโยคะ (Hatha Yoga), รำไทชิ (Tai Chi), การนั่งสมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

กลางวัน - เย็น     บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

 

วันที่สามของการเดินทาง   : มัลดีฟส์ - อิสระอิสระพักผ่อน หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย                                                                                 (เช้า / เที่ยง / เย็น) 

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น เป็นต้น

                                หรือท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติม

กลางวัน - เย็น     บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

 

วันที่สี่ของการเดินทาง      :  ทัวร์ชมเมืองมัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ                                                                                                              (เช้า / เที่ยง / - )

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้)

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

15.30 น.               อำลาเกาะมัลดีฟส์...นำท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังสนามบิน

16.00 น.               พบไกด์ท้องถิ่นที่ เคาน์เตอร์ หมายเลข 34 Male City Tour – Walkers Tours

                               (**สำหรับท่านที่ต้องการฝากกระเป๋า สนามบินมัลดีฟส์มีเคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋าไว้บริการ โดยเสียค่าใช้จ่าย ใบละ 5 USD**)

                                นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวง มาเลย์เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ (ไม่รวมค่าเรือข้ามฟากไป-กลับ = 2USD) ... นำท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่นี่ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

18.00 น.               นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน....

20.25 น.               ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104  

22.20 น.               เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่ห้าของการเดินทาง   :  โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                                                                                                                                                   (  - / -/ -   )    

 

01.10 น.               ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 888

06.15 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

โรงแรมที่พัก

 

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ / เด็ก (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

พักเดี่ยว

(ชำระเพิ่ม)

พักเพิ่ม

ต่อห้อง/ต่อคืน

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES

Ocean Front Beach Villa

33,999.-

14,000

14,500

Deluxe Water Villa

38,999.-

18,500

17,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบริการนี้รวม  :

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (ราคาพิเศษ) (หากมีตั๋วเครื่องบินแล้ว หักออก 7,000 บาท)

 / โรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)

 / เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก

 / ค่านำเที่ยว / ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL

/ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม :

 ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน (ประมาณ 4,300 บาท)

 / ค่าเรือค่าเรือข้ามฟาก สนามบิน-เมืองหลวง-สนามบิน ประมาณ 1 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน

/ ค่าฝากกระเป๋าที่สนามบิน 5 USD ต่อ 1ใบ (มีเคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋าที่สนามบินบริการ)

/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL

 / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว

/ ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)

 

สำรองที่นั่ง : เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 164 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510

                       โทรศัพท์ 02-917-6267 โทรสาร 02-917-6199  มือถือ 081-641-4706

 ชื่อบัญชี : บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด 

ธนาคาร

เลขที่

สาขา

ประเภท

ธ.กสิกรไทย

720-2-10597-8

แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

ออมทรัพย์