ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์

 
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 
Price 19,900 Bath
 

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HK_3) มีจอทีวีทุกที่นั่ง

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์

 

วันแรกของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ - ฮ่องกง                               ( - / - / เย็น )

 

06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ N ประตู 7 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

08.25 น.                  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768

12.10 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก   สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อนำท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)   ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

 ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร  

นำท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง นำท่านชม  Avenue Of  Star   อะเวนิว ออฟ สตาร์ คือบนทางเดินริมอ่าววิคตอเรียฝั่งจิมซาโจ่ย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ดาราจอเงินและปูชนียบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้บังเกิด ถนนสายนี้มีแผ่นป้าย รอยประทับมือของดาราคาดัง รูปประติมากรรม ต่างๆ รวมถึงรูปปั้งสูง 2 เมตรของ บรูซ ลี  อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่  PANDA  HOTEL   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง                ดิสนีย์แลนด์ เเต็มวัน                                  ( เช้า / - / - )

เช้า                           รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ส่วนต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” อาทิเช่น Space Mountain  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ มาช่วยกันปกป้องจักรวาลต่อสู้กับผู้รุกรานนอกโลก กับเครื่องเล่น Buzzlightyear ร่วมเดินทางท่องอวกาศกับ ORBITORN และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด Mickey s PhilharMagic (มิกกี้ส์ ฟิลฮาร์เมจิก) สนุกกับภาพยนตร์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ยอดศิลปิน เพื่อสัมผัสพิเศษ กับ เทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 หนึ่งในประสบการณ์ความสุขสุดๆ ที่คุณพลาดไม่ได้   ตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISEผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง “ไลอ้อนคิงค์” สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานโดย RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สุดท้ายท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ เสียงดนตรีแห่งป่า อันไพเราะพร้อมกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ ณ LIKITIKIS  เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย

พบกับโซนใหม่ล่าสุด  Toy Story Land  ที่พี่งจะเปิดตัวให้ทุกๆท่าน ได้สัมผัส 18 พ.ย.2011 นี้ โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง

Toy Story จากของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆ กลับกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย เช่น

Toy Soldier Parachute Drop อย่าลึมจับให้แน่น เมื่อคุณจ่าและเหล่าทหารเกล้าของแอนดี้นำท่านใส่ร่มชูชีพพร้อมดิ่งทิ้งตัวลงมาเสมือนท่านได้โดดร่มจริง 

Slinky Dog Spin : เจ้าหมา Slinky ที่มีสปริงยืดยาวได้ มันจะวิ่งวนกลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อไล่จับหางของตัวเอง จะเป็นหนีงในเครื่องเล่นสนุกๆ ใน Toy Story Land

ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย

                                (อิสระอาหารเที่ยง/ค่ำเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) ชมไฮไลท์ ของทุกค่ำคืน

แขกผู้มีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ำงาม และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  อันสวยงามตระการตา

นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA  HOTEL   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง         ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ                 ( เช้า / เที่ยง / - )

เช้า                           รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดแชกงหมิว ถูกกล่าวขานเป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน  จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจาก

                               ร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีนจะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว 

                               ปล้นสะดมชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง ตำนานการเป็นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความเชื่อ

                               ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์นี้ นั่นคือ เมื่อเข้าไปในศาล    (ห้ามถ่ายรูป) และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและมองหน้า

                               ท่านอย่างมุ่งมั่นจากนั้น จึงไปทำพิธี "หมุนกังหันแห่งโชคชะตา"   เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องไปลั่นกลองที่อยู่ด้านหลัง 8-9 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่ามีคนมา

                               เคารพบูชาการลั่นกลอง เป็นธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ ที่จะลั่นกลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพร้อมชม

                              ร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น  จากนั้นนำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ใน

                              หลายเรื่อง ชายาดแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาขอพรที่อ่าวรีพัลส์เบย์ ที่ฝั่งเกาะฮ่องกง แห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึง

                              ฮ่องกง ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่แห่งท้องทะเลผู้คนมาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ มีสะพานต่ออายุโดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้เดินข้าม

                              สะพานนี้แล้วอายุจะยาวขึ้นอีก 3 ปี และรูปปั้นเทวรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ของชาวฮ่องกง ประวัติของหาดรีพัลส์เบย์ของฮ่องกงเป็นชายหาดที่สวยอีกหนึ่งแห่งของเกาะฮ่องกง

                              ตั้งอยู่บริเวณทางตอนต้ของเกาะฮ่องกง ชื่อของอ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของชาวอังกฤษ เดิมเคยเป็นท่าเทียบจอดเรือ ที่หาดรีพัลสเบย์แห่งนี้เพื่อรักษาการเมื่อครั้งเข้าปราบ

                             โจรสลัดที่คอยปล้นเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางผ่านเส้นนี้จึงได้ชื่อว่าหาดรีพัลส์เบย์  ในสมัยก่อนหน้าหาดจะไม่กว้างเหมือนปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้ได้ถมทะเลออกไปเพื่อให้

                             มีชายหาดที่ยาวมากขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนนอนอาบแดดของชาวฮ่องกงและรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาปิคนิกริมชายหาด  

เที่ยง                        รับประทานอาหาร  ณ ภัตตคาร 

นำท่านไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้ ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา และการที่หน่วยงานรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋า และการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เน้นการศึกษาและสุขภาพดี  จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้ และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่ง ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย"การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน"  เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ  แต่ในเบื้องลึกกว่านั้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า หากจะขอพรจากเทพเจ้า ก็ต้องลงทุน โดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.10 น.                  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX 765

19.25 น.                  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

                               **********************ขอบพระคุณอย่างสูง*****************************

 

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียว

เพิ่ม

 2-4,3-5,8-10,16-18,

17-19,23-25,24-26 สิงหาคม 

30-1 กันยายน

19,900.-

19,900.-

18,900.-

3,500.-

13-15,14-16,19-21,20-22,

21-23,26-28,27-29,28-30 ก.ย.

20,900.-

20,900.-

19,900.-

3,500.-

4-6 ต.ค.

21,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

11-13 ต.ค.

20,900.-

20,900.-

19,900.-

3,500.-

18-20 ต.ค.

21,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

25-27 ต.ค.

21,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17,
16-18, 22-24, 23-25 พ.ย.
29 พ.ย. – 1  ธ.ค.

21,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

5-7 ธันวาคม
HX768  08.40-12.50
HX767  23.50-01.40

22,900.-

22,900.-

21,900.-

3,500.-

6-8,7-9,13-15,14-16,20-22 ธ.ค.

21,900.-

21,900.-

20,900.-

3,500.-

 

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กำหนด

** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นหลัก**

อัตราค่าบริการรวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน // ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 เหรียญ/1 ลูกค้า/วัน

(โดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่านละ 120 บาท แล้ว ตามด้วยจำนวนวันเดินทาง// ค่าทำหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่

พาสปอร์ตไทย //ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด//ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่ง

นอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่กำหนดไว้

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือนมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง  : มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่ บริษัทฯ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย  15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

หมายเหตุ

คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มี

หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการ

และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ //  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์

การใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ

เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ

ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

สำรองที่นั่ง :  ชื่อบัญชี : บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด 

ธนาคาร

เลขที่

สาขา

ประเภท

ธ.กสิกรไทย

720-2-10597-8

แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

ออมทรัพย์

 

ติดต่อได้ที่ : เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 164 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510

                       โทรศัพท์ 02-917-6267 โทรสาร 02-917-6199  มือถือ 081-641-4706