เตรียมตัวเที่ยวลาว
Afghanistan
  การเตรียมตัวเที่ยว ลาว การเตรียมตัวเที่ยวลาว หลวงพระบาง   ก่อนการเดินทางเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง   มาดูการเตรียมตัว   เข้าใจข้อมูลด้านต่างๆที่ท่านควรรู้ จะได้เตรียมตัว จะได้สนุกกับการเดินทาง ได้ไม่ลำบากมากต่อการเดินทาง และการเดินทางจะทำให้คุณมีความเข้าใจ สามารถเดินทางได้ตามที่วางไว้   การเดินทางท่องเที่ยว ประเทศลาวสำหรับคนไทย ถ้าเป็นการเที่ยวในแขวงเวียงจันทร์ไม่ต้องใช้ Passport หรือวีซ่า สามารถทำเอกสารผ่านแดนที่หน้าด่านจำนวนวันอยู่ 1-2 วัน สิ่งที่ต้องเตรียมคือ บัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่สำหรับการเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง   ท่านต้องมี Passport และวันหมดอายุของ Passport ต้องมีไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ มิฉะนั้นทาง ตม. ลาวไม่ประทับตราเข้าประเทศให้   ข้อมูลทั่วไป   ภาษา คนลาวในเมืองส่วนใหญ่สามารถฟังภาษาไทยได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ แต่ภาษาลาวจริงๆมีสำเนียง และเอกลักษณ์ เป็...
Price 0 Bath
   

ภูชี้ฟ้า
จังหวัด เชียงราย
  เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง-แม่สาย-ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - ดอยแม่สลอง หมู่บ้านสันติคีรี-ไร่ชา101-สามเหลี่มทองคำ - วัดร่องขุ่น-พระธาตุผาเงา-กว๊านพะเยา กำหนดการเดินทาง    18-22 พย, 9-13 ธค, 30 ธค-3 มค     ทัวร์เทศกาลมีที่จำนวนจำกัด !!!!    13-17 มค, 20-23 มค, 10-14กพ วันแรก                    กรุงเทพฯ - ภูชี้ฟ้า    ( 5 วัน 4 คืน ) 6,700 บาท 17.00 น.                 พร้อมกันที่สวนลุมพีนี (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เดินทางโดยรถปรับอากาศ นำท่านสู่ จ.เชียงราย พร้อมบริการอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม   วันที่สอง                ภูชี้ฟ้า -ดอยผาตั้ง-พระธาตุผาเงา-สามเหลี่มทองคำ-แม่สาย  &nbs...
Price 6,700 Bath
   

ดอยอินทนนท์
จังหวัด เชียงใหม่
  สัมผัสอากาศหนาวเมืองเชียงราย-เชียงใหม่ - ดอยตุง-ท่าขี้เหล็ก-ล่องเรือแม่น้ำกก    วัดร่องขุ่น- ดอยอินทนนท์-พระธาตุลำปางหลวง กำหนดการเดินทาง    18-22 พย. , 9-13 ธค, 30 ธค-3 มค                 ทัวร์เทศกาลมีที่จำนวนจำกัด !!!!     13-17 มค , 20-23 มค, 10-14กพ วันแรก            กรุงเทพ-เชียงราย ( 5 วัน 4 คืน ) 6,900 บาท 18.00 น.         พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.                         เชียงราย โดยรถปรับอากาศ แวะบริการข้าวต้ม   รอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์                      &...
Price 6,900 Bath
   

เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
จังหวัด เชียงใหม่
วันแรก                    พาโนรามาที่ดอยอินทนนท์ – หมู่บ้านม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ขันโตกพร้อมโชว์สุดประทับใจ                                 (บริการอาหารกลางวัน, อาหารเย็น) เช้า                   รถรับจากสนามบินเข้าเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปดอยอินทนนท์  ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ 11.00 น.          หลัง จากไหว้สาพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้า ทำให้สภาพป่าคล้า...
Price 5,890 Bath
   

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก-เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน-นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ๙วัด-ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
จังหวัด พิษณุโลก
  โปรแกรมเที่ยวพิษณุโลก 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก –นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มานาน เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างที่ตั้งเก่าเมืองปัจจุบันลงไปทางใต้ประมาณ 5  กม. เรียวว่า  “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย                                                          วันแรก นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน         6.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อถึง  จังหวัดพิษณุโลกจะมีรถรางนำเ...
Price 2,900 Bath
   

เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า
จังหวัด เพชรบูรณ์
  จังหวัดเพชรบูรณ์-เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า-พิษณุโลก (2 วัน 1 คืน)   วันแรก 06.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัด 11.30 น.   เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชม พระตำหนักเขาค้อ หอสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือนานาชาติ ฐานอิทธิ                   (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ฯลฯ ชมทิวทัศน์ของขุนเขารอบๆ เขาค้อและเดินทางสู่ที่พัก 18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย   วันที่สอง : 06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูหินร่องกล้าชม ผาชูธง ลานหินปุ่ม ลานอเนกประสงค์ สุสานนักรบ ฯลฯ 11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำชม โรงเรียนการเมือง-การทหาร หมู่ชาวเขาเผ่าม้งฐานพัชรินทร์ลานหินแตก แล้วเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก นมัสการ                  &nbs...
Price 2,900 Bath
   

ปาย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
    เชียงใหม่ – ปาย -  แม่ฮ่องสอน - ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล - ดอยกองมู                                                                                                                                                      &nbs...
Price 8,300 Bath
   

ปาย - ทะเลหมอก - ห้วยน้ำดัง 3 วัน 2 คืน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
พระพุทธรูปยิ้มได้ - โป่งเดือด-วัดน้ำฮู - สะพานสงครามโลกครั้งที่2 - อาทิตย์ตกที่แม่เย็น  ห้วยน้ำดัง - น้ำตกหมอกฟ้า  -  กาดวนัสนันท์ วันแรกของการเดินทาง   ช่วงเช้า   รถรับจากสนามบินเชียงใหม่   จากนั้นเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อสมใจนึก พระพุทธรูปยิ้มได้ ณ วัดอุโมงค์เถระจันทร์  พร้อมสัมผัสความมหัศจรรย์ขององค์พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หล่อด้วยโลหะ  ถือปูนผสม หน้าตักกว้าง 1.90 ม. สูง 2.20 ม. พระเศียรเกศาดอกบัวตูม สร้างในปี พ.ศ. 1914 (600 ปี) ซึ่งมองดูแบบผิวเผิน อาจเป็นเหมือนพระพุทธรูปธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่า พระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปสามารถแสดงอารมณ์ได้ถึง 9 แบบ ตามการหักเหของแสง เป็นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์  หรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธานุภาพ จึงสร้างปรากฏการณ์ อันน่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้ พิสูจน์ด้วยตาคุณเองก่อนใคร 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 13.00 น.  เยือน โป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย  แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง 15.00 น.  นั่งเพลินๆ ชิ...
Price 5,890 Bath
   

เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
โป่งเดือดป่าแป๋ - ห้วยน้ำดัง -  วัดน้ำฮู  -  ถ้ำปลา - กะเหรี่ยงคอยาว - ปางอุ๋ง น้ำตกผาเสื่อ - บ้านรักไทย - ตลาดสายหยุด - พระธาตุดอยกองมู - ภูโคลน   วันแรกของการเดินทาง   ช่วงเช้า           รถรับจากสนามบินจากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปาย เมืองแห่งธรรมชาติ  เยือน โป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (1) 13.00 น.         แวะสัมผัสธรรมชาติที่ ห้วยน้ำดัง   แล้วจึงเดินทางไปยัง วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ พระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก เยือน หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน หรือ โล้ชิงช้า ให้มันส์สุดเหวี่ยง 16.00 น.        ...
Price 7,690 Bath
   

ไหว้พระประจำรัชกาลและพระอารามหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ทัวร์ไหวัพระประจำรัชกาลและพระอารามหลวง เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๐๐ น.  – ๑๖.๐๐ น. ********************************************** เวลา 08.00 น.      พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เวลา 08.30 น.      มุ่งสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหวิหาร (วัดโพธิ์) ประจำรัชกาลที่ 1                                 -กราบพระพุทธเทวปฏิมากร และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เวลา 09.00 น.      ถึงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ประจำรัชกาลที่ 4                                 -กราบพระพุทธสิหังคปฏิมากร และกราบถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เวลา 10.00 น.  ...
Price 590 Bath