มองโกเลีย เทศกาลนาดัม ที่ .. อุลันบาตอร์ 8 วัน 7 คืน
Mongolia
มองโกเลียนอก - มองโกเลียใน ดินแดนแห่งตำนานทะเลทรายโกบี ของชนเผ่านักรบบนหลังม้าอันยิ่งใหญ่ เดินทางร่วมฉลอง เทศกาลนาดัม เทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวมองโกล ขอ เชิญท่านเยือนดินแดนแห่งอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่าน นักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองดินแดนครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า ,260 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ 2,400 กิโลเมตร จากตะวันออกจรดตะวันตก ในเขตทุ่งหญ้าและทะเลทรายบนเขตที่ราบสูงกว่า 1,000 เมตรขึ้นไปดินแดนแห่งนี้เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนผู้ดำรง ชีพบนพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตขนานแท้ ของชนเผ่ามองโกเลีย ด้วยประสบการณ์ การอยู่อาศัยนอนในกระโจมแบบดั้งเดิมขนานแท้ ของชนเผ่ามองโกเลีย  เยือนเมืองหลวงแห่งมองโกเลีย…อูลันบาตาร์ เมืองที่รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ  รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน ได้รับอิทธิพลจากสองประเทศมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ คือ รัสเซีย  และจีน   กำหนดการเดินทาง                        ...
Price 98,000 Bath
   


หน้า   1    1   >>