เตรียมตัวเที่ยวลาว
Afghanistan
  การเตรียมตัวเที่ยว ลาว การเตรียมตัวเที่ยวลาว หลวงพระบาง   ก่อนการเดินทางเที่ยวประเทศลาว หลวงพระบาง   มาดูการเตรียมตัว   เข้าใจข้อมูลด้านต่างๆที่ท่านควรรู้ จะได้เตรียมตัว จะได้สนุกกับการเดินทาง ได้ไม่ลำบากมากต่อการเดินทาง และการเดินทางจะทำให้คุณมีความเข้าใจ สามารถเดินทางได้ตามที่วางไว้   การเดินทางท่องเที่ยว ประเทศลาวสำหรับคนไทย ถ้าเป็นการเที่ยวในแขวงเวียงจันทร์ไม่ต้องใช้ Passport หรือวีซ่า สามารถทำเอกสารผ่านแดนที่หน้าด่านจำนวนวันอยู่ 1-2 วัน สิ่งที่ต้องเตรียมคือ บัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่สำหรับการเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง   ท่านต้องมี Passport และวันหมดอายุของ Passport ต้องมีไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ มิฉะนั้นทาง ตม. ลาวไม่ประทับตราเข้าประเทศให้   ข้อมูลทั่วไป   ภาษา คนลาวในเมืองส่วนใหญ่สามารถฟังภาษาไทยได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ แต่ภาษาลาวจริงๆมีสำเนียง และเอกลักษณ์ เป็...
Price 0 Bath
   

จีน-ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน
China
 เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีที่ปักกิ่ง SNOW WORLD /  ชมความงดงามของ...พระราชวังกู้กง / ช้อปปิ้งสุดมันส์..The Place, ถนนหวังฝูจิ่งและ ตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง  ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** / ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ ทิปคนขับรถ กำหนดการเดินทาง วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 56 ราคา 28,900.-   วันที่ 28 ธ.ค. 56 - 01 ม.ค. 57 ราคา 33,900.-   วันที่ 29 ธ.ค. 56 - 02 ม...
Price 28,900 Bath
   

ฮ่องกง-มาเก๊า
Hong Kong
ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน  (HK_5) พัก...ฮ่องกง 1 คืน.. // มาเก๊า 1 คืน.. ช้อปปิ้ง 2 เมือง .. ย่าน นาธาน และ เซนาโด้แสควร์ วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ - ฮ่องกง –Avenue of  Star – A Symphony of Lights           ( - /- / เย็น ) 06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ N ประตู 7 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 08.25 น.                 ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 12.10 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลัปก๊อก สนามบินแห...
Price 18,900 Bath
   

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์
Hong Kong
ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HK_3) มีจอทีวีทุกที่นั่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์   วันแรกของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ - ฮ่องกง                               ( - / - / เย็น )   06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ N ประตู 7 สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 08.25 น.                  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 12.10 น.   &nbs...
Price 19,900 Bath
   

มาเก๊า The Venetian เซินเจิ้น ฮ่องกง
Hong Kong
 โปรแกรมการเดินทาง     กำหนดเดินทาง ประจำเดือน 2553 ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มิ.ย. 53 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ก.ค. 53 29 ก.ค.-1ส.ค., 5-8, 19-22, 26-29 ส.ค. 53 17,900 15,900 4,000 24-27 ก.ค., 12-15 ส.ค. 53 18,900 16,900 4,000 ...
Price 17,900 Bath
   

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
Japan
ECO TOKYO ( ฟูจิ - โตเกียว ) โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์  ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้น 7 ปี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟมีไกด์นำเที่ยว  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)  ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด        กำหนดการเดินทาง:   04 – 08, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 กันยายน 2556     39,900.-        กรุงเทพฯ-นาริตะ  นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เมืองโตเกียว-วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ...
Price 39,900 Bath
   

Japan โตเกียว - ฟูจิ - ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
Japan
กำหนดการเดินทาง 21 – 25 พ.ค. 2553, 4 – 8 มิ.ย. 2553, 11 – 15 มิ.ย. 2553, 18 – 22 มิ.ย. 2553,                                     25 – 29 มิ.ย. 2553   วันแรก                   กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โตเกียว   17.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญการ GREAT HOLIDAY ให้การต้อนรับ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง บริการเบเกอร์รี่เซ็ท และเครื่องดื่มระหว่างรอทำการเช็คอิน 19.40 น.         เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) เที่ยวบินที่ VN 852 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโฮจิมินห์ (เวลาท้องถิ่น...
Price 35,900 Bath
   

เกาหลีใต้ 6 วัน 4 คืน
Korea, Republic of
เกาหลี New Experience Jeonju โดยสายการบินทีเวย์ แอร์ไลน์ (TW)         ·        ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู หมู่บ้านโบราณ 100 ปี, ทดลองทำ “บิบิมบัพ” จากต้นตำรับชื่อดัง ·        ล่องทะเลสาบชุงจู ชมมหัศจรรย์ของผาหิน หลากหลายรูปแบบ ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติ ·        ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบ Jinpo Maritime เก็บภาพแห่งความประทับใจที่ สวนสาธารณะ Eunpalake ·        ชม พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี ·        สวนสนุก Lotte World สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ** ราคานี้รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ** กำหนดการเดินทาง วันที่ : 03-08 ก.ย./10-15ก.ย./17-22 ก.ย.56         &n...
Price 19,900 Bath
   

ลาวใต้
Lao
: กรุงเทพฯ-ลาวใต้-มหานทีสี่พันดอน หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู 5 วันทัวร์(รถตู้/รถโค้ช)   จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่องเม็ก-วังเตา  โดยมีเมืองปากเซ เป็นศูนย์กลางของแขวงจำปาสัก ประชากรมากเป็นอันดับสาม จำนวน 616,642 คน(ปี 2549) มีพื้นที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร เจ้าแขวงคนสุดท้าย คือเจ้าบุญอุ้ม  ชมน้ำตกหลี่ผี อันลือชื่ออยู่บนลำน้ำโขงที่มีกระแสน้ำไหลหลากส่งเสียงกึกก้องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง  ไนแองการาแห่งเอเชีย อลังการเหลือสุดที่จะพรรณนา ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์ UNESCO ชมน้ำตกดาดผาส้วม และน้ำตกตาดฟาน ที่แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่ากะตู้ เมืองปากเซ มีชายแดนติดกับจังหวัดสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา มีปลาโลมาน้ำจืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ และมี...
Price 6,900 Bath
   

ลาว5วัน6คืน
Lao
   กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง- ไปรถ-กลับรถ 5 วัน 6 คืน เที่ยวครบทุกอย่าง รถตู้COMMUTER รุ่นใหม่ กำหนดการเดินทาง..........( 9,900 บาท ) วันแรก                 กรุงเทพฯ-หนองคาย 19.00 น.                ทีมงานคอยต้อนรับและบริการท่าน ณ............(จุดนัดพบ) จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย    โดยรถปรับอากาศอย่างดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(พักผ่อนบนรถ 1 คืน) วันที่สอง                 หนองคาย-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง              (B/L/D)       08.00 น.                ถึงจังหวัดหนองคาย ...
Price 9,900 Bath
   


หน้า   1    2   >>