ล่องแก่งลำน้ำเข็ก-เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน-นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ๙วัด-ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
จังหวัด พิษณุโลก
  โปรแกรมเที่ยวพิษณุโลก 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก –นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มานาน เมืองเดิมพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม อยู่ห่างที่ตั้งเก่าเมืองปัจจุบันลงไปทางใต้ประมาณ 5  กม. เรียวว่า  “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย                                                          วันแรก นั่งรถรางชมเมืองไหว้พระ ๙วัด - ทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน         6.00 น.   พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อถึง  จังหวัดพิษณุโลกจะมีรถรางนำเ...
Price 2,900 Bath
   

สะพานมอญ,โบสถ์กลางน้ำ
จังหวัด กาญจนบุรี
  กาญจนบุรี สังขละบุรี ล่องเรือชมโบสถ์กลางน้ำ สะพานมอญ 2 วัน 1 คืน   กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คน นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก   วันที่หนึ่ง 7.30     จุดนัดพบ เดินทางออกสู่จังหวัดกาญจนบุรี ( บริการอาหารบนรถ) มื้อที่ 1 9.30     เยี่ยมชม วัดถ้ำเสือ ไหว้พระ ชมวิว วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่ สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือใช้ลิฟต์ขึ้นไปชมวิวทะเลสาบและเขื่อนแม่กลอง 10.30   ทางไปชมน้ำตกไทรโยคน้อยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำ...
Price 2,900 Bath
   

ฟาร์มจระเข้
จังหวัด นครปฐม
  ฟาร์มจระเข้-ลานช้างสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม - พิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งไทย 1 วัน ( 900 บาท )   7.30        - รับที่จุดนัดพบ 8.30        - ชมพิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งไทย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดง หุ่นขี้ผึ้ง ที่หล่อจาก ไฟเบอร์กลาส แห่งแรกของ                ประเทศไทย เกิดจากแรงดลใจของ ผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งนำโดย อ.ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ มีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลป                     วัฒนธรรมประเพณีของไทย อันจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนสืบไป 10.30      - เดินทางไป ฟาร์มจระเข้-ลานช้างสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 11.30      - รับประทานอาหารกลางวัน (บูฟเฟ่ต์), เดินเล่นตามอัธยาศัย 14.20   ...
Price 3,300 Bath
   

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
จังหวัด นครปฐม
  สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม - พิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งไทย 1 วัน ( 900 บาท )   7.30      - รับที่จุดนัดพบ 9.00       - เดินทางถึงสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32              กิโลเมตร อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี มีเนื้อที่ประมาณ 137.5 ไร่ ภายในจัดแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด หมู่บ้านไทย ทุกวันในช่วง              เช้า 10.00-12.00 น. มีกิจกรรมวิถีไทย 12 อย่าง เช่นดนตรี รำไทย ร้อยพวงมาลัยแกะสลักผลไม้ เครื่องปั้นดินเผา ป้องกันตัว ทอผ้า              ไหม ถักสาน วาดร่ม ฯลฯ ในช่วงบ่ายมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชม เช่น การบวช การแต่งงาน การปลูกข้าว การฟ้อน 4               ภาคเป็นประจำ 10.00-12.00 น. ร่วมกิจ...
Price 3,300 Bath
   

ไหว้พระ ๙ วัด อยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  ไหว้พระ ๙ วัด จ. พระนครศรีอยุธยา (เดินทางทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ) 900 บาท/คน  ทัวร์ ๙ วัด แหล่งประวัติศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา 06.00 น.     ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ. พระนครศรีอยุธยา                    วัดพนัญเชิง (๑) นำท่านเข้ากราบนมัสการ "หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) คติความเชื่อจะมีความรุ่งเรือง                    ด้านการทำมาค้าขึ้น การพานิชย์ การเดินทางปลอดภัย                    วัดใหญ่ชัยมงคล (๒) นมัสการ พระพุทธชัยมงคล มีมงคลด้านชัยชนะ เมตตามหานิยม พร้อม ชมภาพเขียนจิตรกรรม                   ภาพยุทธหัตถีสวยงาม      ...
Price 900 Bath
   

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  ทัวร์ อยุธยา 1 วัน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร- อยุธยามรดกโลก ( 900 บาท )   7.00 น.    พร้อมกันที่จุดนัดพบ 9.00 น.    ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยุธยาอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 70 กิโลเมตร เยี่ยม                                    ชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และอยู่                 ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร เป็นศูนย์ศิลปาชีพที่มีอาณา บริเวณกว้างขวางมาก มีภูมิทัศน์สวยงาม และ                                  มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนชมม...
Price 3,300 Bath
   

พระราชวังบางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  อยุธยาทัวร์เต็มวัน กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม/นนทบุรี – กรุงเทพฯ *ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล*  ไปรถบัส 07.15 น.            พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาเตอร์ 2 07.30 น.           พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอินหนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย                           โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ 09.00 น.               เดินทางถึง พระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายใน พระบรมมหาราชวังซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานถูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา 10.30 น.     &nb...
Price 1,600 Bath
   

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
  เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - เตาตาล - พิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งไทย  1 วัน ( ๙00 บาท / คน )   7.00        - รับที่จุดนัดพบ  9.00       - เดินทางถึงจังหวัดราชบุรีลงเรือหางยาวที่ท่าเตาตาลหลวง                  - แวะเตาตาล นักท่องเที่ยวจะ ได้สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวบ้านในคลองดำเนินสะดวกการทำการเกษตร การค้าขายทางเรือการทำน้ำตาลมะพร้าว และตื่นตากับการนั่ง                  เรือพายชมตลาดน้ำพร้อมจับจ่ายของที่ระลึกอย่างได้บรรยากาศตลาดน้ำ                  - ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตร ในราวปี พ.ศ. ๒๔๐๙ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ        &...
Price 3,300 Bath
   

พิพิธภัณฑ์ช้าง3เศียร-เมืองโบราณ
จังหวัด สมุทรปราการ
  ทัวร์สมุทรปราการ 1 วัน   ( 900 บาท / คน) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน - ฟาร์มจระเข้ - สวนสัตว์สมุทรปราการ- เมืองโบราณ   7.30 น.      รับที่จุดนัดพบ 8.30 น.      เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันหรือช้างสามเศียรเป็นงานมากรรมลอยตัวช้างทำด้วยวิธีเคาะขึ้นรูปด้วยมือแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยโลหะทองแดงแผ่น                    เล็กสุด เท่าขนาดฝ่ามือแล้วนำมาเรียงกันด้วยความ ประณีตนับแสนชิ้น มีความสูงจากหัวช้างลงมาฐานวัดได้ 43.6 เมตร หรือประมาณความสูงของตึก 14 ชั้น 10.30 น.   เดินทางถึงฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการดูการแสดงของช้างและการจับจระเข้ ฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการเป็นสถานที่เพาะพันธ์จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก                    และเป็นแห่งแรกของโลกที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์จระเข้ที่ทันสมัยที่สุด ที่นี่ม...
Price 3,300 Bath
   

ไหว้พระ ๙ วัด นครนายก
จังหวัด นครนายก
  ทัวร์ธรรม ไหว้พระ ๙ วัด นครนายก 1 วัน ( 900 บาท/ คน)     นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กม. สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคู อยู่ที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อนครนากยกนั้น ปรากฏหลักฐาน ในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทาง ทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่ง เป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียม การมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก เพียงจังหวัดเดียว          จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า "บ้านนา" เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอน ทำนาหรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมือง จึงโปรดเก...
Price 900 Bath
   


หน้า   1    1   >>