วัดเขาสุกิม-อ่าวคุ้งกระเบน-ชมหิ่งห้อยริมปากอ่าวแม่น้ำเวฬุ-โอเอซิสซีเวิลด์ ( โลมาโชว์)
จังหวัด จันทบุรี
ทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน (2900/คน) วัดเขาสุกิม-อ่าวคุ้งกระเบน-ชมหิ่งห้อยริมปากอ่าวแม่น้ำเวฬุ-โอเอซิสซีเวิลด์ ( โลมาโชว์) วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-จันทบุรี-วัดเขาสุกิม-อ่าวคุ้งกระเบน-ดูหิ่งห้อย 06.00 น. ออกเดินทางจาก กทม. โดยรถปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 3 ชม.กว่าๆ จะถึงจันทบุรี รับประทานอาหารเช้า  ( 1 ) ที่จันทบุรี เดินทางสู่วัดเขาสุกิม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมชาย ซึ่งชาวจันทบุรีเคารพนับถือเป็นอย่างสูงชมวัดที่สร้างอยู่บนเขา ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  แวะชมห้องเก็บวัตถุโบราณอันสูงค่ามากมาย   ช่วงบ่าย :  หลังจากอิ่มอาหาร (2)+ อิ่มบุญกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางต่อไป ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติที่หาด  แหลมเสด็จ สัมผัสชีวิตสัตว์ทะเลนานาชนิดทั้งจำพวกปลาสวยงาม ปะการัง กุ้ง กั้ง และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้  ยังมีสวนรุกขชาติสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วย  ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติสร้างจากไม้ตะเคียนทอง ระยะทางยาว 850 เมตร ตัดผ่...
Price 2,900 Bath
   


หน้า   1    1   >>